Leasing pracowników

Taka forma zatrudnienia regulowana jest ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, dającą dużo większą elastyczność, a zatem również oszczędności w Państwa firmie.

Leasing pracowniczy polega na udostępnieniu pracowników na godziny do prac przy produkcji, handlu i usługach. Model ten umożliwia zatrudnienie pracowników na dowolny okres czasu (dzień, miesiąc, rok). Wszelkie koszty płacowe są po stronie dostawcy usługi, a odbiorca otrzymuje tylko fakturę.

Leasing pracowniczy polega na udostępnieniu pracowników na godziny do prac przy produkcji, handlu i usługach. Model ten umożliwia zatrudnienie pracowników na dowolny okres czasu (dzień, miesiąc, rok). Wszelkie koszty płacowe są po stronie dostawcy usługi, a odbiorca otrzymuje tylko fakturę.


Umożliwia zachowanie elastyczności i ciągłości zatrudnienia w okresach nasilenia produkcji, w sezonie urlopowym lub podczas choroby pracowników.

W sytuacji trudnej sytuacji rynkowej niepewności dotyczącej realizacji projektów staje się doskonałą forma polityki personalnej, zachowując jednocześnie wymagana liczbę etatów 

Doskonale sprawdza się zarówno przy okazji wahań cykli koniunkturalnych, pozwalając na elastyczne dostosowanie zatrudnienia do aktualnego popytu.

Gwarantuje redukcje kosztów i ryzyka przedsiębiorstwa związanego z rotacją pracowników.

Leasing pracowniczy to najlepsze rozwiązanie gdy potrzebujesz  :

  • wsparcia w związku z okresowym wzrostem produkcji/sprzedaży,
  • zastępstwa na czas nieobecności pracownika,
  • okresu próbnego poprzedzającego  zatrudnienie na umowę stałą.